неделя, 8 април 2012 г.

РУМЪНЦИТЕ - ПОТОМЦИ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

                        ДО  1859 г  РУМЪНИЯ  НЕ Е  СЪЩЕСТВУВАЛА  КАТО  ИМЕ
                                  кои  точно  са  румънците  и  от  кой  род  са


Днешните румънци говорят на вулгаризиран латински език със силни заемки от българския - около 35% от думите.

До 18 в. влашките князе продължават да са от български родове.


През 14 век, след отслабването на България при османското нашествие, от България се отделят полунезависимите княжества Молдова, Влахия и Трансилвания. Те се управляват от местни български князе:

"С падането на южнобългарските земи и обединителния център Търново под османска власт - Влашко и Молдова "увисват" в политическо отношение. И постепенно заживяват самостоятелен живот - бият се, и то успешно, с турци, унгарци, татари и поляци, стават васали на Будапеща или Истанбул, но запазват своята автономия. Обединяват се едва през 1859 г. Чак тогава страната официално започва да се нарича Румъния. И цялата държавна пропаганда, и разбира се, училищата, започва да набива в главите на следващите поколения, че са потомци само и единствено на римляни и даки."

Като се върнем още по-назад когато един от синовете на Кубрат основава Рим ще стане ясно, че древните румънци са потомци на българите. А  България преди аспарух е заемала територията  от двете страни на Дунав, така че няма начин румънците да са потомци на римляни и даки.Римляни няма как да бъдат дори и при най-добро желание - Дакия е под римска власт по-малко от 170 години. Още през 256 г. гетите минават в контранастъпление и прогонват римляните от почти цяла Дакия, с изключение на няколко укрепени крепости. През 272 г. римляните са окончателно прогонени.

Дунавските княжества продължават да са български до 18 век.

В тях до средата на 19 век ползваната азбука е кирилицата. А официалният административен и църковен език - на който се пишат всички документи - е българският до началото на 19 век. До 1861 латинската лексика в писмения румънски е само около 20%, а остатъкът са думи от български и по-малка част - производни или заемки от гръцки, унгарски, турски и албански.


ОТКЪСВАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ


Отчуждаването от България става през 18 век, когато княжествата попадат под властта на гръцките фанариоти:

Високата порта засилва влиянието си във Влашко и Молдова и започва да назначава князете им директно - изсред цариградските гърци от Фенер - този период се нарича "Фанариотски режим". Той става първоизточник на създаването на т.н румънци.


СЪЗДАВАНЕТО  НА  РУМЪНИЯ

Румънската държава - и нация - е създадена през 19 век от гърка Александру Куза-(1820-1873) - първият румънски владетел.

" На 5 февруари 1859 г. молдовският княз Алесандру Йон Куза обединява Влашко и Молдова и поставя основите на модерна Румъния. Роден през 1820 г. в молдовския град Хуш в богато семейство с фанариотски произход, той получава добро образование в Европа, а през 1848 г. участва в бунтовете в Молдова и Влашко, отглас на Революцията на народите, обхванала големи части от Стария континент. ..".

По-късно той е принуден от болярите да абдикира.

Днес българските историци потвърждават, че румънската нация е изкуствено създадена върху българско наследство. Това, което не казват докрай е, че тя е директен продукт на фанариотската "Мегали идея".

ФАНАРИОТИ са:

В Османската империя представители на висшето гръцко духовенство, наречени по името на квартал Фенер в Цариград. От 40-те г. на 19 в. са носители на "мегали" (велика) идея за погърчване на другите християни. Фанариоти са наричани и знатните гърци, заемащи висши държавни длъжности - предимно драгомани, каймаками на Влашко и на Молдова, и др.

ТУРЦИЯ  е  създадена  по  подобен  начин:

По подобен начин през 20-те години на 20 век е създадена турската нация и държава от младотурците на Ататюрк, а две десетилетия по-късно - македонската нация.           ОТЦЕПВАНЕТО НА ОТВЪДДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ - СТЪПКА ПО СТЪПКА

                                             ОТКЪДЕ ИДВАТ ФАНАРИОТИТЕ


Те са най-влиятелните гръцки родове в Истанбул, които през османско време натрупват благосъстояние от търговия и добиват влияние над османската администрация. Те имат свое обкръжение и клиентела - не само с гръцки произход. Оформя се фанариотско микрообщество, империя в империята, която може да съществува само в Голямата империя – Османската.

В началото фанариотите са подчинени на османците, но към 18 век вече е формирано сътрудничество между двете групи и на него се крепи „здравословното състояние” на Османската държава.

През 17 век много фанариотски търговци и духовници се насочват към Дунавските княжества Влахия и Молдова. През времето някои от фанариотските родове стават влашки, а местните благороднически фамилии приемат част от гръцките и османските обичаи.

ЗАКРЕПОСТЯВАНЕ (От къде идва крепостничеството)

През 17 век влашкия владетел Михаил Храбри раздавал стотици селища във владение на дворяните и духовниците, а те ги продавали на цариградски гръцки търговци. През 18 век фанариотите богаташи владеели троновете на княжествата и крепостничеството довело населението до пълно разорение.

След настъплението на фанариотите се стига дотам, че населението в свободните (полунезависими) княжества Влахия и Молдова започва да бяга на юг от Дунав - в Османската империя, където се живее по-свободно.

(Османската империя не познава крепостничеството - поне не в типичния му западноевропейски вид.)

По-късно, в началото на 19 век, след Руско-турските войни, Дунавските княжества са под Руски протекторат и крепостничеството е узаконено. Положението на селското население става още по-тежко и избухват селски бунтове през целия 19 век.

Истанбул неочаквано въвежда нов начин за подбиране на своите дунавски васали.

Най-драстичната промяна при фанариотските князе на дунавските тронове е пълната сервилност пред Истанбул. Старите (български) владетели са избирани от местните благородници и за своите поданици те са „домн”, „войвода”, а новите губернатори са наричани от населението „господари”. Това показва ясно защо Истанбул неочаквано въвежда нов начин за подбиране на своите дунавски васали. Господарите са губернатори, които могат да бъдат назначавани и сменяни като бейлербейовете и главното им задължение е да следват волята на централната власт.

Фанариотите разпускат армията - Влашко и Молдова стават османски провинции в много по-голяма степен отколкото когато и да било. Фанариотите-князе са или истински османски служители или техни клиенти във века, в който османската администрация е най-неефективна и най-корумпирана.

През 1739 г. князът носещ странна фамилия - Константин Маврокордатос налага нови порядки във Влашко, а през 1741 г. - и в Молдова, когато е назначен за княз там. Тази реформа е преход от старата (българска) към новата фанариотска система - поставя назначени от владетеля фанариоти и нови благородници на върха на социалната пирамида. 

ИМЕТО РУМЪНИЯ

То влиза в обръщение по времето на фанариотите. През 1829 г. - излиза в. „Куриер Румънски".

За пръв път името Румъния официално се употребява като етноним през 19 век.

Поради крайно претенциозният и исторически погрешен избор на етноним за новата нация, всички тогавашни велики сили - Англия, Франция, Германия, Русия и Австро-Унгария излезли с обща протестна декларация и с искане да се отмени избраното име. Въпреки това, “новите римляни” не се огъват и след Руско-турската война от 1877-78 година, новата държава Румъния е призната като независима.


източници:
*  http://www.historycenter.hit.bg/Modernity/02mbh/030211.htm
*  http://www.novoselo.org/books_n_history/part_one.html#_Toc179341227
*  http://protobulgarians.com

вторник, 20 март 2012 г.

               ИРАН - БЯЛАТА ДЪРЖАВА В АЗИЯ

                 старото име на Иран е ПерсияИмето на Персия е променено на "Иран" през 1935 г., като по-обединяващо за арийското население. "Иран" идва от старата форма "Арианам" - "Земя на арийците". Самите персийци отдавна наричат своята страна така, а от 1935 г. официално налагат това име и пред останалия свят. Днес Иран е една от малкото страни по света, която официално почита арийския си произход.


Още древните персийски царе пр. Хр. се титуловат "Цар на арийците".


В гробницата на Дарий І, до древната столица Персеполис, под огромен барелеф стои надпис, който гласи: "Аз - Дарий, цар велик, цар на царете, цар на много народи, син на Хистасп, Ахеменид, персиец, син на персиец, ариец от арийски род..."


Като бял народ персийците разпространяват своята култура из цяла Средна Азия. Много неща, които днес по инерция приемаме за арабски или ориенталски, всъщност произлизат от персийската култура - от източните приказки и персийските килими до играта на шах (Шах е персийска дума - владетел,цар) и ... дори източните танци - кючека.


ДРЕВНИТЕ АРИИ или АРИЙЦИ

Името Иран произлиза от думата Арианам, т.е. "(Земя) на арийците".

Иранските народи наброяват около 150 млн. души, които говорят ирански езици. По-голямата част от иранските народи живеят в Иран, Афганистан, Таджикистан, Западен Пакистан, районите, населявани от кюрдите (често са наричани Кюрдистан) в Югоизточна Турция, Северен Ирак, Иран и Сирия, както и част от Узбекистан (особено в района на Самарканд и Фергана), Кавказ (Осетия и Азербайджан) и Западен Китай.


Напоследък много български историци смятат, че българите са ирански народ. За родство между нас говорят и самите иранци.

Българите са с древно-ирански произход

Българската култова и дворцова архитектура са строени по източна традиция, като се открояват някои специфични древно-ирански черти. В изобразителното изкуство на древните българи са използвани преимуществено древно-ирански изобразителни мотиви, поднесени с известна самобитна стилистика, напомняща сакските и сарматските образци.


Иван Танев Иванов - " Ранните български канове и царе приличат на иранските владетели по това че имат по две, някои даже по три имена. Известни са много списъци на ранни български канове и царе, в които всеки владетел е даден с по две имена: Курт – Кубрат, Бат Баян – Безмер, бат Органа - Гостун, Тервел - Изот, Кормисош - Добруц, Звиница-Персиян, Борис - Богорис, Симеон - Лавас, Крум – Каран (Модри ?), Иван Асен - Белгун. Аспарух (? - 702) е известен с много имена - Исперих, Еспор, Батой, Батоя".


Холивудски изцепки - След като от амерканските филми научихме, че нашият Орфей бил негър, вече нищо не може да ни очуди. Така и с напъните на ционистко-американската пропаганда срещу Иран - в холивудската продукция "300" (по гръцките легенди, според които 300 гръцки цигани спряли персийската армия) можем да видим, че древните персийци - една от най-големите цивилизации и най-дългогодишните империи на древността - са представени почти като орките от "Властелина на пръстените".


ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Съветникът на иранския президент по въпросите на културата Джевад Шамкадри:

" Персийците със своите братски народи войни не водят, освен на психологична вълна. Американските културни чиновници мислят, че са получили морално удовлетворение, предавайки на разграбване историческото минало на Иран и оскърбявайки нашата цивилизация. След ислямската революция в Иран американските културни чиновници провеждат едно след друго изследвания, за да открият как по-добре да "нападат" иранската култура. И несъмнено този филм е продукт на тези изследвания”, отбелязва той. Иранския ежедневник Ayandeh-No излезе със заглавие “Холивуд обяви война на иранците”. “Те се опитват да внушат на хората, че Иран, който сега е част от “оста на злото”, отдавна е източник на злото и че предците на съвременните иранци са ужасни и безмълвни убийци-касапи, които вие виждате във филма 300”.

Хамид Фазели, президент на Иранската космическа организация пред официалната агенция ИРНА: " Иран е изстрелял днес космически спътник, съобщи телевизия "Ал Алам", която излъчва на арабски. Спътникът "Навид" е изстрелян успешно и ще бъде изведен на орбита с височина между 250 и 370 км.

Иран вече изстреля и изведе в орбита успешно два експериментални сателита - "Омид" през 2009 г. и "Расад" през юни 2011 г.".


източник: Енциклопедия - Иран.